skip to Main Content

Taakwiellijst download

Soms is het niet mogelijk om de taakwiellijst digitaal in te laten invullen. Daarom is de taakwiellijst (voor geregistreerde gebruikers) ook als download en af te drukken versie beschikbaar.

De Taakwiellijst is een formulier met vragen waarmee je enigszins een inschatting maakt hoe de invuller de executieve functies ziet. Geen instrument voor diagnose of  anderszins. In combinatie met het formulier ‘Taakwiellijst-T(ekst)’ of het formulier ‘EFfe praten’  biedt het veel meer mogelijkheden. Dan ga je met de leerling in gesprek over de executieve functies en bestaat de mogelijkheid om samen te kijken naar sterke en zwakke punten.

De lijst is te vinden onder downloads.