skip to Main Content

Metacognitie

taakwiel_as_2

Metacognitie is de vaardigheid om na te kunnen denken over je denken en handelen. Je probeert vooraf de essentie van de taak te doorgronden.  Daarmee bepaal je de doelen. Tijdens het werken aan een taak bepaal je steeds opnieuw of je actuele status nog steeds bijdraagt aan het behalen van het doel. Mogelijk zijn er aanpassingen nodig. Hier gaat het dus niet, zoals bij de functie ‘organisatie’ om overzicht, maar juist om inzicht. Metacognitie is een wezenlijk aspect voor zelfregulatie. Uiteindelijk dragen alle executieve functies bij aan zelfregulatie.